Samsung Galaxy Note 8

24%Off
Samsung Galaxy Note 8

More Views

฿ 28,900
นับถอยหลัง การจอง/สั่งซื้อสินค้า
วัน
:
ชม
:
นาที
:
วินาที

เงื่อนไข/สิทธิพิเศษ

เลือกแพคเกจ

* จำเป็นต้องกรอก

฿ 28,900

รับสินค้านี้ได้ที่ AIS Shop ที่มีสินค้า

ไม่สามารถระบุที่อยู่ปัจจุบันของท่านได้ (กรุณาเปิดการใช้งาน location setting)
ขออภัย สินค้าที่ท่านเลือก หมด ทุกสาขา (Out of stock)

Out of stock

โปรโมชั่น 4G AIS HOT Deal Max Speed (คลิก)

ข้อ ตกลงรับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note8 ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด รายเดือนจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Non-Stop พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

1. ราคา 21,900 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Non-Stop ตั้งแต่ 699 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 3,210 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 300 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
HOT DEAL
NON-STOP
รวมชำระเงิน(รวม VAT)
Samsung Galaxy
Note 8
28,9007,00021,9003,210699 ขึ้นไป25,110

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS รายเดือน ได้รับส่วนลดค่าเครื่อง และตกลงยอมรับ ข้อสัญญาดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อน ที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือ ถูกยกเลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจ
    บริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

โปรโมชั่นพิเศษ! ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน
(ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ และจ่ายล่วงหน้า)

2. ราคา 23,900 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 799 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเปล่า (รวม VAT)ส่วนลดพิเศษ (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ตกลงใช้บริการ
ระะยเวลาขั้นต่ำ
Samsung Galaxy
Note 8
28,9005,00023,90012 เดือน

3. ราคา 24,400 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเปล่า (รวม VAT)ส่วนลดพิเศษ (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ตกลงใช้บริการ
ระะยเวลาขั้นต่ำ
Samsung Galaxy
Note 8
28,9004,50024,40012 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS รายเดือน ได้รับส่วนลดค่าเครื่อง และตกลงยอมรับ ข้อสัญญาดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ AIS รายเดือนตามที่ระบุข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลให้ใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกการให้บริการ หรือขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาในข้อ 1 ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับจำนวนเงินเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ และค่าปรับตามข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่น ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

ราคาลูกค้าทั่วไป/เครื่องเปล่า 28,900 บาท

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

ตรวจสอบโปรโมชั่นบัตรเครดิต, พาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ได้ที่นี่

ฟีเจอร์เด่น

Details

Samsung Galaxy Note 8

Do bigger things

ให้คุณเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับรูปแบบใหม่แห่งการสื่อสาร ด้วย Galaxy Note8 ในมือคุณ

Design

เพื่อชีวิตไร้กรอบ

หน้าจอที่กว้างขึ้นหมายถึงการมีพื้นที่ที่มากว่าเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ กับหน้าจอขนาด 6.3"* ของ Galaxy Note8 ซึ่งเป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในมือถือ Note แต่ยังคงมีขนาดเหมาะเจาะในมือคุณ

*การแสดงผลเต็มหน้าจอ ปกปิดหน้าจอจากด้านถึงอีกด้านด้วยกระจกแบบไร้รอย

*หน้าจอถูกวัดจากเส้นทแยงมุมจากอีกด้านถึงอีกด้านโดยไม่รวมการคำนวนด้านจอที่เป็นส่วนโค้ง

ความสมมาตรสู่ความสมบูรณ์แบบ

การออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต

Galaxy Note8 ออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้งานได้ง่าย เส้นโค้งที่สวยงามและส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไร้รอยต่อ ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณจับได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้คุณขีดเขียนได้อย่างอิสระด้วยปากกาอัจฉริยะ S Penเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ด้านหลัง และปุ่มโฮมถูกฝังอยู่ใต้จอไร้ขอบ คุณจะไม่ต้องเห็นมัน จนกว่าจะต้องใช้มัน และนี่คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่ไร้กรอบ

S Pen

S Pen ปากกาอัจฉริยะ รูปแบบใหม่แห่งการสื่อสาร

ใช้ปากกาอัจฉริยะ S Pen เพื่อสร้างความแตกต่างในแบบของคุณเอง วาด emojis ส่วนตัว เพื่อแสดงความรู้สึก หรือเขียนข้อความสุดพิเศษลงบนภาพและส่งเป็นลายมือของเราเอง อะไรก็เป็นไปได้ด้วย ปากกาอัจฉริยะ S Pen

*ภาพที่ปรากฏเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์การจำลองการใช้งานเท่านั้น

Camera

ภาพถ่ายคมชัดแม้ในที่แสงน้อย

ได้ภาพที่คมชัดแม้ในที่แสงน้อยและยากที่จะทำให้โทรศัพท์ของคุณคงที่ กล้องคู่ของ Galaxy Note8 มาพร้อมกับกล้องมุมกว้าง ที่สามารถถ่ายได้ดีในที่แสงน้อย ในขณะที่กล้องแบบเทเล จะทำให้การถ่ายภาพทั้งใกล้และไกลสามารถเก็บรายละเอียดชัดเจนได้แม้ทำการขยาย ระบบทั้งสองจะทำงานคู่กันเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแม้ในขณะที่ทำการซูมเข้า

*Dual Pixel Sensor และเลนส์ F1.7 อยู่ในกล้องแบบเลนส์ไวด์เท่านั้น

*ภาพถ่ายโดย Galaxy Note8

Performance

Do more with the high-performing phone

ไม่ว่าจะกำลังดาวน์โหลดเกมส์หรือใช้งานแบบ Multitasking ก็สามารถทำได้ง่ายดายบน Galaxy note8 ด้วยโพรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง 10nm มาพร้อมหน่วยความจำ 6GB ที่จะให้การทำงานลื่นไหลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานร่วมกับที่ชาร์จแบบไร้สาย พลังพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

*แท่นชาร์จแบบไร้สายจำหน่ายแยก

Phone+

เชื่อมต่อกับโลกที่กว้างขึ้นด้วย Phone+

Galaxy Note8 จะกลายเป็นประตูที่จะนำคุณสู่โลกใหม่เมื่อทำการเชื่อมต่อ ด้วยความสามารถของอุปกรณ์และอินเตอร์เฟซ คุณจะพบกับโลกที่ขอบเขตต่างๆถูกทำลายเพื่อให้คุณเห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้น จึงทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าด้วยความง่ายดาย

*DeX, Gear VR และ Controller รวมทั้ง Gear 360 จำหน่ายแยก บางคุณสมบัติของ Bixy อาจไม่สามารถทำงานได้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่จัดจำหน่าย ภูมิภาคและภาษาที่รองรับ

Smart Switch

เปลี่ยน เพื่อก้าวสู่โทรศัพท์ที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

การเปลี่ยนโอนข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก้าวที่สำคัญไม่จำเป็นต้องยุ่งยาก Smart Switch สามารถทำให้การถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญของคุณมายัง Galaxy Note8 เป็นเรื่องที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทั้งรายชื่อ การตั้งค่า ข้อความ รูปภาพ จะอยู่ในที่ที่ถูกต้องเมื่อต้องการใช้งาน เริ่มการต้นการทำงานได้ง่ายๆจากการทำงานที่คุณค้างไว้

*ความสามารถในการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของอุปกรณ์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ USB บรรจุมาในกล่อง

คุณสมบัติ

Additional Information

หน่วยประมวลผล และระบบปฏิบัติการ
ชนิดหน่วยประมวลผล Exynos 8895 Octa
หน่วยประมวลผล Octa-core
ความเร็ว 2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad
ระบบปฎิบัติการ Android
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น Android 7.1.1 (Nougat)
การแสดงผล และกล้อง
ขนาดจอแสดงผล 6.3 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1440 x 2960 pixels
ชนิดหน้าจอ Super AMOLED capacitive touchscreen
สีบนหน้าจอ 16M colors
กล้องหลัง Dual 12 MP (26mm, f/1.7, PDAF & 52mm, f/2.4, AF), OIS, autofocus, 2x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash
กล้องหน้า 8 MP, f/1.7, autofocus, 1/3.6" sensor size, 1.22 µm pixel size, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR
วีดีโอ 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec.
หน่วยความจำ และซิมการ์ด
RAM 6 GB
หน่วยความจำตัวเครื่อง 64 GB
รองรับการ์ดหน่วยความจำ microSD, up to 256 GB
ช่องใส่ซิมการ์ด 2
ชนิดของซิมการ์ด Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
การเชื่อมต่อ
รองรับเครือข่าย 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
รองรับเครือข่าย 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
รองรับเครือข่าย 4G LTE
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
บราวเซอร์ HTML5
การส่งข้อความ SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM
EDGE ใช่
GPS ใช่
GPRS ใช่
Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE
สไตล์ และขนาด
รูปแบบ Touch Screen
ขนาด 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
น้ำหนัก 195 g
แบตเตอรี
ชนิดของแบตเตอรี Non-removable Li-Ion
ความจุแบตเตอรี 3300 mAh
ระยะเวลาการเปิดเครื่องทิ้งไว้ (ช.ม.) N/A
ระยะเวลาการใช้งานโทรต่อเนื่อง (ช.ม.) Up to 22 h (3G)
รีวิว

เขียนรีวิว

คุณภาพ*
ความยาวสูงสุด 2000 ตัวอักษร