Xiaomi Mi A2 Lite

68%Off
Xiaomi Mi A2 Lite

More Views

฿ 6,290
นับถอยหลัง การจอง/สั่งซื้อสินค้า
วัน
:
ชม
:
นาที
:
วินาที

เงื่อนไข/สิทธิพิเศษ

เลือกแพคเกจ

* จำเป็นต้องกรอก

฿ 6,290

รับสินค้านี้ได้ที่ AIS Shop ที่มีสินค้า

ไม่สามารถระบุที่อยู่ปัจจุบันของท่านได้ (กรุณาเปิดการใช้งาน location setting)
ขออภัย สินค้าที่ท่านเลือก หมด ทุกสาขา (Out of stock)

Out of stock

โปรโมชั่น 4G AIS HOT Deal Max Speed (คลิก)

ข้อ ตกลงรับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Xiaomi Mi A2 Lite ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

 1. ราคา 1,990 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 599 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 1,605 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 150 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน
 2. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
  (รวม VAT)
  ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
  HOT DEAL
  NON-STOP
  รวมชำระเงิน(รวม VAT)
  Xiaomi Mi A2 Lite6,2904,3001,9901,605599 ขึ้นไป3,595

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อน ที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือถูกยก เลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจบริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

  หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มี multi SIM ไม่สามารถร่วมกับโครงการ Hotdeal ได้ถ้าทำการสั่งซื้อระบบจะทำการยกเลิก multi SIM โดยอัตโนมัติ
  ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

  โปรโมชั่นพิเศษ! ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน

  2. ราคา 4,290 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 799 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาเครื่องเปล่า
  (รวม VAT)
  ส่วนลดพิเศษ (บาท)ราคาสุทธิ
  (รวม VAT)
  ตกลงใช้
  บริการระยะเวลาขั้นต่ำ
  Xiaomi Mi A2 Lite6,2902,0004,29012 เดือน

  3. ราคา 4,790 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาเครื่องเปล่า
  (รวม VAT)
  ส่วนลดพิเศษ (บาท)ราคาสุทธิ
  (รวม VAT)
  ตกลงใช้
  บริการระยะเวลาขั้นต่ำ
  Xiaomi Mi A2 Lite6,2901,5004,79012 เดือน

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

  • ข้าพเจ้า ตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อน ที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือถูกยก เลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจบริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

  โปรโมชั่น AIS Best Buy
  รับฟรี On top internet ฟรี Net 2GB (400MB นาน 5 เดือน)

  2.ราคา 5,790 บาท สำหรับ ลูกค้าในระบบเอไอเอสรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล และ ระบบเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือน และมียอดการใช้งาน 150 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถซื้อโทรศัพท์ได้ในราคาพิเศษ

  เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขาย
  (รวม VAT)
  ส่วนลด(บาท)ราคาพิเศษ
  (รวม VAT)
  Xiaomi Mi A2 Lite6,2905005,790

  ราคาลูกค้าทั่วไป/เครื่องเปล่า 6,290 บาท

  ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

  ตรวจสอบโปรโมชั่นบัตรเครดิต, พาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ได้ที่นี่

ฟีเจอร์เด่น

Details

Mi A2 Lite

Simply Great แรงจัดเต็มทุกมิติ

กล้องคู่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการถ่ายภาพคุณภาพสูง

การแบ่งส่วนโดย AI กล้องคู่ 12MP + 5MP ทำให้สามารถเบลอพื้นหลังและให้ขอบที่คมชัดขึ้น

ถ่ายทุกความงามและสมบูรณ์แบบของคุณ

Beautify 4.0 ทำให้คุณดูดี

กล้องอัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึก กล้องหน้าจะกำหนดคุณสมบัติเด่นของคุณเพื่อเน้นความงามแบบธรรมชาติของคุณ

แบตเตอรี่ความจุสูงตอบสนองทุกการใช้งานของคุณ

ใช้โทรศัพท์ได้ตลอดทั้งวันด้วยแบตเตอรี่ 4000mAh เล่นเพลงได้นานถึง 34 ชั่วโมง โทรต่อเนื่องนานถึง 19.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

จอใหญ่แบบ Full screen 19:9

สัมผัสประสบการณ์การแสดงผลที่ดีขึ้นด้วยความคมชัดสูงถึง 432 พิกเซลต่อนิ้ว และความเฉียบคมของสี NTSC 84%

ชิปประมวลผล Octa-core สำหรับการเล่นเกมที่ดีที่สุด

Qualcomm® Snapdragon™ 625 มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน ช่วยให้การเล่นเกมส์เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดพลังงาน

บอดี้โลหะ เพรียวบางและปลอดภัย

จอแสดงผลกระจกโค้งมล 2.5D บอดี้โลหะเรียบเนียน ให้ความรู้สึกดีทุกครั้งที่จับ

ช่องเสียบซิม nano-SIM คู่ + microSD สามารถขยาย micro SD การ์ดได้ถึง 256 GB.

ใส่ได้สองซิมการ์ดพร้อมกัน และสามารถขยาย micro SD การ์ดได้ถึง 256 GB

คุณสมบัติ

Additional Information

หน่วยประมวลผล และระบบปฏิบัติการ
ชนิดหน่วยประมวลผล Snapdragon 625
หน่วยประมวลผล Octa-core
ความเร็ว 2.0GHz
ระบบปฎิบัติการ Android
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น Android 8.1, Android One
การแสดงผล และกล้อง
ขนาดจอแสดงผล 5.84”
ความละเอียดหน้าจอ 2280 x 1080 pixel FHD+, 19:9
ชนิดหน้าจอ IPS LCD capacitive touchscreen
สีบนหน้าจอ 16M colors
กล้องหลัง 12MP(1.25um) +5MP, PDAF
กล้องหน้า 5 MP
วีดีโอ 4096*3072 Pixels
หน่วยความจำ และซิมการ์ด
RAM 3GB
หน่วยความจำตัวเครื่อง 32GB
รองรับการ์ดหน่วยความจำ N/A
ช่องใส่ซิมการ์ด Yes
ชนิดของซิมการ์ด Dual Nano SIM Slot
การเชื่อมต่อ
รองรับเครือข่าย 2G GSM B2/B3/B5/B8
รองรับเครือข่าย 3G WCDMA B1/B2/B5/B8
รองรับเครือข่าย 4G LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/38/40
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps DL [Cat. 7], 150 Mbps UL [Cat. 13]
บราวเซอร์ N/A
การส่งข้อความ N/A
EDGE ใช่
GPS ใช่
GPRS ใช่
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz & 5Ghz dual-band
Bluetooth 4.2
สไตล์ และขนาด
รูปแบบ touchscreen
ขนาด 149.33 x 71.68 x 8.75 mm
น้ำหนัก N/A
แบตเตอรี
ชนิดของแบตเตอรี Li-Polymer
ความจุแบตเตอรี 4000 mAh
ระยะเวลาการเปิดเครื่องทิ้งไว้ (ช.ม.) N/A
ระยะเวลาการใช้งานโทรต่อเนื่อง (ช.ม.) N/A
รีวิว

เขียนรีวิว

คุณภาพ*
ความยาวสูงสุด 2000 ตัวอักษร