Huawei Nova 3

58%Off
Huawei Nova 3

More Views

฿ 16,990
นับถอยหลัง การจอง/สั่งซื้อสินค้า
วัน
:
ชม
:
นาที
:
วินาที

เงื่อนไข/สิทธิพิเศษ

เลือกแพคเกจ

* จำเป็นต้องกรอก

฿ 16,990

รับสินค้านี้ได้ที่ AIS Shop ที่มีสินค้า

ไม่สามารถระบุที่อยู่ปัจจุบันของท่านได้ (กรุณาเปิดการใช้งาน location setting)
ขออภัย สินค้าที่ท่านเลือก หมด ทุกสาขา (Out of stock)

Out of stock

โปรโมชั่น 4G AIS HOT Deal Max Speed (คลิก)

ข้อตกลงรับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Huawei Nova 3 ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

 1. ราคา 6,990 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 1,099 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 5,350 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 500 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน
 2. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
  (รวม VAT)
  ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
  HOT DEAL
  NON-STOP
  รวมชำระเงิน(รวม VAT)
  Huawei
  Nova3
  16,99010,0006,9905,3501099 ขึ้นไป12,340

 3. ราคา 11,990 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 899 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 1,605 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 150 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน
 4. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
  (รวม VAT)
  ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
  HOT DEAL
  NON-STOP
  รวมชำระเงิน(รวม VAT)
  Huawei
  Nova3
  16,9905,00011,9901,605899 ขึ้นไป13,595

 5. ราคา 12,990 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยเป็นการซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed ตั้งแต่ 699 บ. ขึ้นไป พร้อมชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 1,070 บาท (รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

 6. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขายส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)ค่าแพ็กเกจ ชำระล่วงหน้า
  (รวม VAT)
  ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G
  HOT DEAL
  NON-STOP
  รวมชำระเงิน(รวม VAT)
  Huawei
  Nova3
  16,9904,00012,9901,070699 ขึ้นไป14,060

  *รับส่วนลดครั้งแรกในรอบบิลที่ 2 เพื่อป้องกันกรณีรอบแรกไม่เต็มรอบบิล

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

  • ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
  • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือถูกยกเลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจบริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
  • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

  หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มี multi SIM ไม่สามารถร่วมกับโครงการ Hotdeal ได้ถ้าทำการสั่งซื้อระบบจะทำการยกเลิก multi SIM โดยอัตโนมัติ
  ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561


โปรโมชั่นเครื่องเปล่า สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน

4. ราคา 14,990 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 799 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาเครื่องเปล่า
(รวม VAT)
ส่วนลดพิเศษ (บาท)ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ตกลงใช้
บริการระยะเวลาขั้นต่ำ
Huawei Nova316,9902,00014,99012 เดือน

5. ราคา 15,490 บาท สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599 บาท ขึ้นไป และมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องเปล่าในเมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาเครื่องเปล่า
(รวม VAT)
ส่วนลดพิเศษ (บาท)ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ตกลงใช้
บริการระยะเวลาขั้นต่ำ
Huawei Nova316,9901,50015,49012 เดือน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 • ข้าพเจ้า ตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อกับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อน ที่ในระบบ AIS รายเดือน ตามแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อน หน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
 • กรณีข้าพเจ้ายกเลิกหรือถูกยก เลิกบริการ ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจบริการล่วงหน้าที่ชำระในโครงการนี้คืน
 • ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นด้วยความสมัครใจ

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

โปรโมชั่น AIS Best Buy
รับฟรี On top internet ฟรี Net 3GB (300MB นาน 10 เดือน)


6. ราคา 16,190 บาท สำหรับ ลูกค้าในระบบเอไอเอสรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล และ ระบบเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือน และมียอดการใช้งาน 150 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถซื้อโทรศัพท์ได้ในราคาพิเศษ


เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาขาย (รวม VAT)ส่วนลด (บาท)ราคาสุทธิ (รวม VAT)
Huawei
Nova3
16,99080016,190

ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 2 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

ราคาลูกค้าทั่วไป/เครื่องเปล่า 16,990 บาท

ตรวจสอบโปรโมชั่นบัตรเครดิต, พาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ได้ที่นี่

ฟีเจอร์เด่น

Details

HUAWEI nova 3

ปฏิวัติการเซลฟี่ 4 กล้องสมองกล AI

ทุกอย่างเป็นไปได้ผ่าน 4 กล้อง

4 กล้องครบเครื่อง ผ่านกล้องคู่หน้า 24 + 2 MP และกล้องคู่หลัง 24 + 16 MP* บน HUAWEI nova 3 เพื่อภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบทุกชอต

เซลฟี่สมบูรณ์แบบกับสมองกล AI

HUAWEI nova 3 ช่วยยกระดับการถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องคู่หน้า 24 + 2 MP พร้อมสมองกล AI ที่จะช่วยดึงเฉดสีปรับเปลี่ยนเฉดแสง ตามการเรียนรู้และตรวจจับภาพฉากหลังได้ถึง 8 ฉาก เพื่อให้ภาพเซลฟี่ของคุณสวยทันทีเพียงแชะเดียว

ท้ากฎแห่งแสงด้วย HDR Pro

อย่าปล่อยให้กฏของแสงต้องปิดกั้นความเป็นครีเอทีฟในตัวคุณ HDR Pro จะช่วยปรับแต่งให้น้ำหนักของแสงมาตกกระทบบนวัตถุได้อย่างลงตัว แม้ในที่แสงเข้มจัด*

*HDR Pro รองรับเฉพาะกล้องคู่หน้าเท่านั้น

AI MASTER

HUAWEI nova 3 มาพร้อมกับกล้องคู่หลัง 24 + 16 MP พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับเรือธง เพิ่มความคมชัดและสีสันให้กับภาพ และปรับการทำงานได้ถึง 22 รูปแบบตามฉากของภาพด้วยสมองกล AI ช่วยเพิ่มพลังอานุภาพของภาพถ่ายสวยสมจริงได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องปรับเพิ่ม

ศักยภาพระดับเรือธง

ขุมพลังของสมองกล AI ใน HUAWEI nova 3 และชิปเซ็ตระดับเรือธง Kirin 970 ให้คุณสัมผัสถึงการใช้งานที่ไหลลื่น เร็วแรงคล่องตัวทุกสถานการณ์

ปลดล็อคด้วยใบหน้าได้ทุกสภาพแสง

ปลดล็อคหน้าจอด้วยใบหน้าในทุกสภาพแสงอย่างง่ายดาย ด้วย HUAWEI nova 3 กับเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าแบบใหม่ที่ทั้งรวดเร็วและปลอดภัยในทุกสภาวะแสง

พลังเต็มเปี่ยม

ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วย HUAWEI nova 3 เพราะมีเทคโนโลยี Fast-Charging หรือการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยความเร็วสูง พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 3750 mAh* ผนวกกับความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดของสมองกล AI ทำให้แบตเตอรี่สามารถรองรับกับการใช้งานหนักได้อย่างสบาย

ตอบรับยุคใหม่ด้วยปลายนิ้ว

ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน HUAWEI nova 3 เพียงแค่หันสมาร์ทโฟนไปที่วัตถุ คุณก็พร้อมเป็นเจ้าของสินค้านั้นได้ทันที*

*รองรับบนแอพพลิเคชัน Amazon. ภาพวัตถุต้องสอดคล้องกับภาพสินค้าด้วย

แสดงความเป็นคุณด้วย Qmoji

สนุกกับการแชร์และแบ่งปันความสดใสผ่าน 3D Qmoji เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นตัวการ์ตูนสุดน่ารัก ไม่ว่าจะทำท่าทาง ใส่เสียง รวมถึงเพิ่มข้อความตลกๆ ก็เพลิดเพลินได้ไม่จำกัด

คุณสมบัติ

Additional Information

หน่วยประมวลผล และระบบปฏิบัติการ
ชนิดหน่วยประมวลผล Cortex A73
หน่วยประมวลผล Octa-Core
ความเร็ว 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz
ระบบปฎิบัติการ Android
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น Android8.1.0+EMUI8.2
การแสดงผล และกล้อง
ขนาดจอแสดงผล 6.3"
ความละเอียดหน้าจอ 2340x1080 pixels, 409 PPI LTPS
ชนิดหน้าจอ FHD+
สีบนหน้าจอ 16.7M
กล้องหลัง 16MP RGB sensor 1.12UM, f1.8 +24MP Monochrome sensor ,0.9um, f1.8
กล้องหน้า 24MP + 2MP, f/2.0+ f/2.4
วีดีโอ Photo: up to 5632 x 4224, Video: up to 2160x3840"
หน่วยความจำ และซิมการ์ด
RAM 6 GB
หน่วยความจำตัวเครื่อง 128 GB
รองรับการ์ดหน่วยความจำ MicroSD Card (up to 256GB)
ช่องใส่ซิมการ์ด N/A
ชนิดของซิมการ์ด Nano SIM card
การเชื่อมต่อ
รองรับเครือข่าย 2G GSM B2/B3/B5/B8
รองรับเครือข่าย 3G WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
รองรับเครือข่าย 4G 4G TD-LTE: TD-LTE Band 38/40/41 | 4G LTE FDD: LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล N/A
บราวเซอร์ N/A
การส่งข้อความ N/A
EDGE ใช่
GPS ใช่
GPRS ใช่
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz
802.11 a/n/ac, 5GHz
Bluetooth BT4.2 Support BLE, Support aptX ,aptX HD and HWA
สไตล์ และขนาด
รูปแบบ N/A
ขนาด 73.66 mm*156.92 mm*7.37 mm
น้ำหนัก about 170-180 g.
แบตเตอรี
ชนิดของแบตเตอรี Lithium polymer non-removable
ความจุแบตเตอรี 3750mAh (Typical)
ระยะเวลาการเปิดเครื่องทิ้งไว้ (ช.ม.) N/A
ระยะเวลาการใช้งานโทรต่อเนื่อง (ช.ม.) N/A
รีวิว

เขียนรีวิว

คุณภาพ*
ความยาวสูงสุด 2000 ตัวอักษร