อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง
อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง
ศิลปิน: ไผ่ พงศธร
ค่ายเพลง: Grammy Gold
  • ซื้อ ฿ 29
    เช่า ฿ 5

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • เพลงที่ดาวน์โหลดจะถูกลบจาก Inbox คุณอัตโนมัติ เมื่อลิขสิทธิ์เพลงที่บริษัทได้รับสิ้นสุดลง
  • กรุณารอ SMS ยืนยันการซื้อ
  • สงวนสิทธิการยกเลิก
  • กรณีไม่มีบริการเสียงรอสาย ระบบจะทำการสมัครอัตโนมัติ (ค่าบริการรายเดือนปกติ 35 บาท ไม่รวม VAT)